Hva er en SHA-koordinator, og hvorfor er det nødvendig?
Det er et uunngåelig faktum at byggebransjen er forbundet med risiko. Den innebefatter arbeid med tunge materialer, høye høyder og krevende arbeidsforhold. Det er her SHA-koordinator, eller Samordner for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø, får sin relevans. SHA-koordinatoren sørger for å sikre en standard av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på en byggeplass. SHA-koordinatorens oppgave er &...